Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

XIN ƠN NHAU CUỘC ĐỜI - Nhạc và Lời: TRƯỜNG SA


XIN ƠN NHAU CUỘC ĐỜI
Nhạc và Lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát: Diệu Hiền
Karafun: Dĩ Vãng Buồn