Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* TÀN TẠ - nhạc và lời: TRƯỜNG SATÀN TẠ
Nhạc và lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát: Diệu Hiền

 

 ***