Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* GIẤC MƠ NGHÌN TRÙNG - nhạc và lời: TRƯỜNG SA