Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009

* ns Trường Sa qua nét vẽ hs Vũ Thái Hòa