Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* BẾN XƯA - nhạc và lời: TRƯỜNG SA