Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* NIỀM YÊU - nhạc và lời: TRƯỜNG SA
NIỀM YÊU
Nhạc và lời: Trường Sa
Tiếng hát: Xuân Phú

***