Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* MỘT MAI EM ĐI - nhạc và lời: TRƯỜNG SA


Xem Vidéo:


* Tiếng hát: Thùy Dương

* Tiếng hát: Thùy Dương

Nghe nhạc Mp3:
* Tiếng hát: Thái Hiền
* Tiếng hát: Lệ Thu
* Tiếng hát: Khánh Hà***

MỘT MAI EM ĐI
Nhạc và lời: Trường Sa
Tiếng hát: Tuấn Ngọc ***
MỘT MAI EM ĐI
Nhạc và Lời: Trường Sa
Tiếng hát: Anh Dũng

***