Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* THU VẪN QUA ĐÂY MÌNH TA - nhạc và lời: TRƯỜNG SA