Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* ĐƯỜNG CHIỀU MỘT BÓNG - nhạc và lời: TRƯỜNG SA


ĐƯỜNG CHIỀU MỘT BÓNG
Nhạc và lời: TRƯỜNG SA
Tiếnh hát: Diệu Hiền

 


* Nhạc sĩ TRƯỜNG SA và Nữ Ca sĩ Diệu Hiền*****