Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* TỪ MỘT ƯỚC MƠ - nhạc và lời: TRƯỜNG SA

******

TỪ MỘT ƯỚC MƠ
Nhạc và lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát: Như Quỳnh