Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* SẦU BIỂN - nhạc và lời: TRƯỜNG SA