Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* RU EM MỘT ĐỜI - nhạc và lời: TRƯỜNG SARU EM MỘT ĐỜI
Nhạc và lời: TRƯỜNG SA 
Tiếng hát: Sĩ Phú 


***