Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* MÙA XUÂN SAO CHƯA VỀ HỠI EM - nhạc và lời: TRƯỜNG SA

MÙA XUÂN SAO CHƯA VỀ HỠI EM

Nhạc và lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát: Anh Tuấn
MÙA XUÂN SAO CHƯA VỀ HỠI EM
Nhạc và lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát : Anh Tuấn