Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* TÌNH NGƯỜI TÔN NỮ - nhạc và lời: TRƯỜNG SA

TÌNH NGƯỜI TÔN NỮ
Nhạc va lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát: Hoàng Oanh
***