Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* XIN CÒN GỌI TÊN NHAU - nhạc và lời: TRƯỜNG SA


*******

XIN CÒN GỌI TÊN NHAU
Nhạc và lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát: Nguyễn Lê Bá Thăng

  

*********

XIN CÒN GỌI TÊN NHAU (Lời: Anh Ngữ)

Tiếng hát: Dalena ***: