Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

NGÀY NÀO TÌNH TÔI nhạc và lời Trường Sa

NGÀY NÀO TÌNH TÔI 
Nhạc và lời: Trường Sa
Tiếng hát: Diệu Hiền
Karafun: Dĩ Vãng Buồn

***

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

XIN ƠN NHAU CUỘC ĐỜI - Nhạc và Lời: TRƯỜNG SA


XIN ƠN NHAU CUỘC ĐỜI
Nhạc và Lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát: Diệu Hiền
Karafun: Dĩ Vãng Buồn

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

ĐƯỜNG CHIỀU MỘT BÓNG - Nhạc và Lời: Trường Sa - tiếng hát: Dệu Hiền

***

ĐƯỜNG CHIỀU MỘT BÓNG
Nhạc và Lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát Diệu Hiền
Karafun: Dĩ Vãng Buồn 


***