Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

NGÀY NÀO TÌNH TÔI nhạc và lời Trường Sa

NGÀY NÀO TÌNH TÔI 
Nhạc và lời: Trường Sa
Tiếng hát: Diệu Hiền
Karafun: Dĩ Vãng Buồn

***