Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

ĐƯỜNG CHIỀU MỘT BÓNG - Nhạc và Lời: Trường Sa - tiếng hát: Dệu Hiền

***

ĐƯỜNG CHIỀU MỘT BÓNG
Nhạc và Lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát Diệu Hiền
Karafun: Dĩ Vãng Buồn 


***