Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* MÙA THU TRONG MƯA - nhạc và lời: TRƯỜNG SA


****

MÙA THU TRONG MƯA
Nhạc và lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát: Lệ Thu
MÙA THU TRONG MƯA
Nhạc và lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát: Nguyệt Ánh