Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* KHI CHUYỆN TÌNH ĐÃ CUỐI - nhạc và lời: TRƯỜNG SAKHI CHUYỆN TÌNH ĐÃ CUỐI 
Nhạc và lời: TRƯỜNG SA 
Tiếng Hát: Thùy Dương