Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* XIN ƠN NHAU CUỘC ĐỜI - nhạc và lời: TRƯỜNG SA

XIN ƠN NHAU CUỘC ĐỜI 
Nhạc và Lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát: Diệu Hiền
Karafun: Dĩ Vãng Buồn


XIN ƠN NHAU CUỘC ĐỜI
Nhạc và lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát: Quỳnh Lan
*****************

XIN ƠN NHAU CUỘC ĐỜI
Nhạc và lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát: Diệu Hiền

 Nữ Ca sĩ: DIỆU HIỀN
****

XIN ƠN NHAU CUỘC ĐỜI
Nhạc và lời: TRƯỜNG SA
Tiếng hát: MINH CHÂU

 


*******