Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

* MỘT THOÁNG MƠ PHAI - nhạc và lời: TRƯỜNG SA


MỘT THOÁNG MƠ PHAI
Nhạc và lời: TRƯƠNG SA
Tiếng hát: Trần Thai Hòa

   

*****