Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

VÙNG TUỔI MÂY TRỜI - Nhạc và lời: TRƯỜNG SA

***

VÙNG TUỔI MÂY TRỜI
Nhạc và lời: TRƯỜNG SA


Nhạc sĩ TRƯỜNG SA

***