Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Trường Sa và những Tình Khúc mới - Thảo Linh thực hiện

******

Xin mời nghe
Câu chuyện Ca nhạc
TRƯỜNG SA VÀ NHỮNG TÌNH KHÚC MỚI
Thảo Linh thực hiệnDƯƠNG CẦM ĐỎ
tranh: Vũ Thái Hòa